Lóže Quatuor Coronati se věnuje pořádání výstav, přednášek, seminářů a badatelské činnosti.

Badatelská činnost je zaměřena zejména:

  • 18. století
  • období první republiky
  • období od roku 1989 do současnosti

Výsledkem badatelského úsilí jsou zejména Sborníky, výstavy, přednášky a příspěvky do časopisu Svobodný zednář. Úkolem lóže je také připomínat významné osobnosti, které byli členy řádu Svobodných zednářů.

Lóže Quatuor Coronati buduje Zednářské muzeum a provozuje vlastní Knihovnu.