24. ledna 1884, Třebíč – 17. října 1970, Praha

Československý národní hrdina a velitel Československých legií v Rusku. Člen lóže Národ. Předseda československé vlády v období Mnichovské dohody od 22. září do 30. listopadu 1938. V době vypuknutí 1. světové války pracoval ve Varšavě, kde se dobrovolně přihlásil do ruské armády. Účastnil se bojů u Zborova, kde byl raněn a přišel o oko. S Československou brigádou legionářů v Rusku absolvoval celou sibiřskou anabázi. V červnu 1920 se vrátil do ČSR jako všemi respektovaný hrdina. Stal se vojenským velitelem a dále náčelníkem Hlavního štábu československé branné moci. V době Mnichovské krize byl zvolen za předsedu vlády od 22. září 1938 do 30. listopadu 1938. Do této doby spadá obsazení českého pohraničí na základě Mnichovské dohody. 15. března v době obsazení Čech a Moravy německou armádou vydal přímý rozkaz, aby nebyl kladen odpor. Za okupace se dále neangažoval. Po válce 14. května 1945 byl zatčen a odsouzen na 20 let za vlastizradu. Osudným se mu stal rozkaz z března 1938, ačkoliv byl k jeho vydání instruován svým vrchním velitelem – prezidentem Háchou.

Generál Jan Syrový