5. května 1973, Nový Rychnov – 27. listopadu 1947, Praha

Český národohospodář, právník a publicista, blízký spolupracovník Aloise Rašína. Podílel se na měnové odluce v roce 1919. Členem lóže Národ.
V letech 1926–1934 byl prvním guvernérem nově vzniklé Národní banky Československé. Zemřel po krutém výslechu gestapa za účast v protinacistickém odboji.

Vilém Pospíšil