Rudolf Kopecký se narodil v Praze 27. prosince 1893. Studoval na Technické univerzitě v Praze.Během 1. světové války chvíli sloužil na ruské frontě. V samostatném Československu pracoval pro periodika Tribuna, Čas a Národní listy, politicky se hlásil k národně demokratické straně Karla Kramáře a tedy do „protihradního“ tábora. Byl také aktivním svobodným zednářem (lóže Most) a angažoval se v budování československého svobodného zednářství po roce 1918. Významně se zapojil do hnutí Volná myšlenka, které spoluvytvářel. Na jaře 1939 se přidal k zahraničnímu odboji v Polsku, Rumunsku, ve Francii a konečně ve Velké Británii, kterou již neopustil. Rozešel se s koncepcí Edvarda Beneše a odmítal příklon k Sovětskému svazu. Z Londýna otevřeně kritizoval poválečné poměry v Československu. Podílel se na čs. vysílání BBC, přispíval do celé řady pravicově orientovaných exilových tiskovin. Zemřel v Londýně 25. listopadu 1981.