26. července 1895, Kobeřovice – 7. ledna 1958, Londýn

Významný český politik, poválečný poslanec a ministr, novinář a historik.
Vystudoval historii a filozofii a za 1. republiky podporoval politiku hradu, psal do deníků Národní osvobození a Lidové noviny.
Členem lóže Národ. Po Mnichovské dohodě v roce 1938 s rodinou emigroval a začal pracovat pro československý zahraniční odboj. Po válce byl členem Strany národně socialistické a poslancem. V letech 1945–1948 ministrem zahraničního obchodu. Po úno-rovém převratu roku 1948 patřil k ministrům, kteří podali demisi a zanedlouho emigroval podruhé. Žil ve Velké Británii, Francii a Spojených státech. Zapojil se do činnosti krajanských a exilových organizací.
In memoriam byl vyznamenán Řádem T. G. Masaryka II. třídy.