10. dubna 1874, Batelov – 20. listopadu 1937, Praha

Vynikající český lékař, rektor Karlovy university. Zastával mnoho univerzitních a společenských funkcí, významný pracovník v tělovýchovné jednotě Sokol. Mistrem lóže Národ v letech 1927– 1928. Po Weignerově smrti napsal Karel Čapek v nekrologu: „Náš život byl ochuzen o něco dokonalého, nač jsme vždy – i mimo měřítko vědy – vzhlíželi s radostí a pýchou.“