Spolek Quatuor Coronati Praha upravila a pravidelně udržuje místo posledního odpočinku Dr. Egona Thibena a jeho matky Elsy Thiebenové na Olšanských hřbitovech.

U hrobu je osazena dvoujazyčná informační tabule, na které je popsán pohnutý osud rodiny Thiebenů.