Česká a slovenská literatura o zednářství

Díla zednářská či na zednářství (pozitivně nebo neutrálně) zaměřená

Anderson, James, Konstituce svobodných a přijatých zednářů, Cad press 1993, Praha
Anderson, Komenský, Staré povinnosti svobodných zednářů, CAD Press/RI-EL, Bratislava
Antonín, L., Moudrost-Síla-Krása, Zednářské tisky ze zámeckých knihoven České republiky. Vydala Národní knihovna ČR, Praha 2003
Antonín, L., Zlatý věk svobodného zednářství v Čechách. Argo, Praha 2010, ISBN 978-80-257-0317-5
Beresniak, D., Slobodomurári – stavitelia svetla, Sofa, Bratislava 2002
Beránek, J., Tajemství lóží, Mladá fronta, Praha 1994
Borovička, M., Tajné dějiny zednářských lóží, Ottovo nakl., Praha 2003
Boucher, J., Zednářská symbolika, Trigon, Praha 1998
Bradley Michael, Tajemství svobodných zednářů, Area Praha 2007, ISBN 978-80-73900-00-7
Cesty Svobodného zednářství, Petrklíč, Praha 2001
Čechurová, J., Čeští svobodní zednáři ve XX. století, Libri, Praha 2002
Chaboud Jack, Svobodní zednáři, MME Praha 2007, ISBN 978-80-434-8
Dedopulos, T., Svobodní zednáři, Metafora, Praha 2006
Duchaneová, S., Svobodné zednářství, Slovart, 2007
Galen, 2010, ISBN 978-80-7262-651-9
Gintl, Z., Svobodné zednářství, Volná myšlenka, Praha 1926
Haubelt, J., Studie o Ignáci Bornovi, UK, Praha 1972
Hradská, K., Slobodomuráské lóže v Bratislavě, Vydavatelstvo PT, Bratislava
Javor, M., Slobodomurárske Košice, Sofa, Bratislava 2010, druhé doplněné vydání (slovensky)
Javor, M., Slobodomurársky Prešov, Prešovská univerzita v Prešově, Prešov 2017
Javor, M., Svobodné zednářství 18. století v Českých zemích a v Uhrách, Krasoumná jednota , Horoměřice, 2011
Jirounek Petr, Mezi Prahou a Ženevou – Neurověda, životní náhody a svobodné zednářství,
Kerning, J.B.: Listy o královském umění. Trigon Praha 1991
Kinney, J., Svobodní zednáři. Mýtus a skutečnost. Práh, Praha 2010, ISBN 978-80-7252-311-5
Kirk MacNulty, W., Svobodné zednářství, Euromedia group (Universum), Praha 2007
Kischke, H., Andicz, H., Haubelt, J., Svobodní zednáři, ETC Publishing, Praha 1997
Knight, Ch., Lomas, R., Klíč k Chíramovi, ARGO, Praha 1998
Kolektiv autorů (Antonín L.), Opus Magnum., Trigon, Praha 1997
Konrád, R., Léta učňovská, J. Sedmík, Praha 1934
Konrád, R., Po točitém schodišti, J. Sedmík, Praha 1936
Kroupa, J., Alchymie štěstí, ERA, Brno, 2006
Kuhndel, Jan: Začátky zednářství na Moravě, Olomouc 1938
Lennhoff, E., Svobodní zednáři, Petrklíč, Praha, 1993
Lešehrad, E., O založení české zednářské lóže „U tří korunovaných sloupů v Or. Praha“ r. 1905, Legiografie, Praha 1935
Lešehrad, E., Čeští hudebníci – zednáři, Legiografie, Praha 1933
Lobkowicz, P. F., Legenda svobodných zednářů, Ivo Železný, Praha 1996
Lomas, R., Vidění v temnotách, BB art, Praha 2006
Mašlaň, F., Dějiny Svobodného zednářství v Čechách, Kawana, Praha 1993
Mucha, A., Svobodné zednářství, Volná myšlenka, Praha 1924
Ort, P., Svobodné zednářství, ARISTA/EPOCHA, Praha 2001
Pincová, V, Anglické zednářské a romantické parky, Quatuor coronati Praha, 2016
Podškubka, J., České svobodné zednářství v průběhu XVII. století. Vydala národní knihovna ČR, Praha 2004
Ridley, J., Svobodní zednáři, BB/art, 2004
Robinson, J. J., Zrozeni v krvi, Votobia, Olomouc 1996
Smažík, R., Kanálka, A. Malíř, Král. Vinohrady 1911
Srb, T., Řád svobodných zednářů 1 Individuální cesta k poznání skryté skutečnosti, Eminent 2001
Srb, T., Řád svobodných zednářů 2 Symbolika jako prostředek hledání světla, Eminent 2003
Srb, T., Řád svobodných zednářů 3 Iniciační cesta skotského ritu starého a přijatého, Eminent 2009
Staré povinnosti Svobodných zednářů, CAD Press, Bratislava 1993
Stibral, J., Zednáři, Artforum – jazzová sekce, Praha 1994
Strejček, V., Zednáři, jejich historie, tajemství a duchovní cesta, Unitaria, Praha 1996
Svobodné zednářství: Stručný výklad z rozsáhlejšího díla, SVAM, Praha 1992
Symbolika svobodných zednářů (její vznik a význam), Professional publishing, 2000
Sýs, K., Praha zednářská, BVD, Praha 2009 (2. vyd. 2011)
Volf, J., Pokusy o obnovení svobodného zednářství v Čechách v l. 1848 – 1914, Věstník Král. Čes. Spol. nauk, Tř. I. Roč. 1933
Volf, J., Zednáři na Klatovsku, O. Čermák, Klatovy, 1938
Vonka, R. J.: „Zednářská symbolika“, Praha 1928.
Wallace-Murphy, T., Svobodní zednáři – dejiny hnutí a mystické souvislosti, Svojtka & Co., Praha 2007
Zachystal, F., Vznik svobodného zednářstva v Čechách, J.A.Grégr/Corona Praha 1937

knihy

Literatura „pseudozednářská“

Sebottendorf, R. V., Prakse starého tureckého zednářství, B. Kočí, Praha 1925
Weinfurter, K., Svobodné zednářství, jeho účel a tajemství, Šolc a Šimáček, Praha (nevročeno)
Znovuzrození, aneb … zodpověděno jedním ze Svobodných zednářů, B. Kočí, Praha 1925

Spisy protizednářské

 Bělina, J., Svobodné zednářství (vydavatel ani vročení neuvedeny, asi 1905 – 1914)
Jacobi, W., Golem – metla Čechů, Orbis, Praha 1942
Rys-Rozsévač, J., Židozednářství – metla světa, Vlajka, Praha 1938
Svobodné zednářství (Stručný výtah z rozsáhlejšího díla), Zpracoval kolektiv autorů, SVAM, Praha 1992
Toman, L., Po tajných stezkách, Votobia, Praha 1999

Díla dotýkající se zednářství okrajově

Glückselig, J., Tajné společnosti, Magnet-Press, Praha 1993Havel, V. M., Mé vzpomínky, Lidové noviny, Praha 1993

Kroupa, J., Alchymie štěstí, Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 1987
Kuchař, J., Praha esoterická, Eminent, Praha 2000
Vurm, B., Tajné dějiny Evropy I, Bohemia, Praha 1996, II, Anagram, Ostrava 1997

Beletrie

Jacq, Ch., Mistr Hiram a král Šalamoun, ALPRESS, Frýdek-Místek 1997
Jacq, Ch., Mozart I – IV, Knižní klub, Praha 2007, 2008
Kipling, R., Povídky zednářské lóže, V. Petr, Praha 1930

O zednářství na internetu

Existuje řada webových stránek o zednářství, které nejsou spojeny s žádnou konkrétní lóží či obediencí, což ovšem neznamená, že musí být nutně špatné. V češtině – pokud je nám známo – v současnosti žádný takový web není. V angličtině je pěkná stránka o zednářské Praze „Praga Masonica.“

Sborníky

  • Sborník k 90. výročí vzniku NVLČS  (Čechurová, Javor) VLČR 2014, Ars Quatuor coronatorum, ISBN978-80-87435-91-5
  • Svobodní zednáři v Jižních Čechách – 25 let obnovení zednářství v Československu (Stejskalová, Procházka, Červák), Jihočeské muzeum v ČB, 2015
  • Svobodní zednáři v Mariánských Lázních, (Bartoš, Procházka, Antonín) Městské muzeum v Mariánských Lázních, 2016 , ISBN 978-80-906156-0-1