15. září 1878 Maršov  – 17. srpna 1938 Praha

Byl český novinář, politik Národní strany svobodomyslné, později československý poslanec Národního shromáždění za Českou státoprávní demokracii respektive Československou národní demokracii.

Během první světové války byl členem skupiny domácího protirakouského odboje – takzvané Mafie.

Po vzniku Československé republiky v roce 1920 byl poslancem národního shromáždění. Dlouhá léta (1918 – 1931) byl také šéfredaktorem Národních listů. V roce 1918 zakládá lóži Národ a stává se jejím Mistrem. Do lóže zve své kolegy a přátele kole redakce týdeníku Národ a Národních listů včetně bratří Čapků. Ve 20. letech se připojil k radikálnímu, nacionálnímu, protihradnímu křídlu, což v roce 1920 vedlo k odchodu bratří Čapků z redakce Národních listů a také k útlumu jejich činnosti v lóži Národ. Z Národních listů i z politicky odchází František Sís v roce 1931 ze zdravotních důvodů.