21. září 1861, Benešov – 11. ledna 1932, Praha

Právník, tělovýchovný a veřejný činitel. Od mládí se účastnil sokolského hnutí, zasadil se o jeho sjednocení v Čechách a propojení s podobnými spolky slovanských národů. Od roku 1887 redaktorem časopisu Sokol. V roce 1889 zvolen do předsednictva České obce sokolské, od r. 1906 jejím starostou. V roce 1908 zakladatelem Svazu slovanského sokolstva. Během 1. světové války spolupracoval s odbojovou skupinou Maffie. Členem lóže Národ. Po vzniku ČSR se zapojil do bu-dování Československé armády. Byl autorem řady článků v časopise Sokol a v Národních listech.