Lóže Quatuor Coronati vydává  sborníky, které jsou obvykle tématicky zaměřeny k nějakému výročí nebo shrnují výsledky badatelské činnosti. Do sborníku přispívají Svobodní zednáři ale i profánní osoby, odborníci na danou problematiku.

Lóže Quatuor Coronati také vydává prakticky zaměřené příručky, které slouží pro vnitřní potřeby řádu.

 

Přehled vydaných Sborníků:

Sborník k 90. výročí založení NVLČs

Sborník k 80. výročí konkordátní smlouvy

 

Připravované Sborníky:

Kniha učňů

Encyklopedie lóží