Egon Thieben se dle zápisu v židovské matrice narodil 8.11.1894 v Jablonci nad Nisou. Vystudoval místní gymnázium a na Právnické fakultě NU v Praze promoval v roce 1925 (na seznamu promujících uvedeno římsko-katolické vyznání). Od roku 1927 působil jako advokátní koncipient/advokát v Brně. Zajímavé jsou adresy jeho kanceláří: nejprve na Pařížské 6 (dnes Za Divadlem 4). Oproti tomuto domu se přes dvůr nacházel první chrám jeho lóže. Od roku 1935 měl pak kancelář na Švédské 7. Tento nájemní dům dnes již nestojí. Ve třicátých letech minulého století se v něm nacházela funkcionalistická kavárna Esplanade. V srpnu 1939 v ní došlo k brutálnímu útoku fašistických výtržníků na tam přítomné hosty židovského původu.

Egon byl iniciován v lednu 1928, tovaryšem se stal v dubnu 1929 a mistrem o rok později.

12. března 1927 se oženil s Margit Ellou Holzerovou, v roce 1928 se jim narodila dcera Eva Marie. Manželství bylo rozloučeno v roce 1930. Po zmiňovaném anšlusu podporoval bratry a jejich rodiny po útěku z Rakouska. Desetiletá Eva Marie ještě stihla opustit republiku jedním z Wintonových vlaků. Egon odjel 11.3.1939 z Brna do Prahy. 15. března, tedy v den vpádu německých okupantů (!), sepisují spolu s maminkou své závěti a 17. března volí dobrovolnou smrt jedem. On umírá v jejím pronajatém pražském bytě jako první, ona později v sanatoriu Gottlieb. Pohřbeni jsou pak oba 23.3. na Olšanech.

Eva byla vychovávána v klášteře v Anglii, v lednu 1946 se přestěhovala do USA. Tam studovala na Brown University angličtinu, později anglickou literaturu na Connecticut College. 29 let pak učila anglický jazyk na Stoningtonské střední škole.

Bratr Egon byl též členem tehdejší lóže Quatuor Coronati. Členům dnešní badatelské lóže se podařilo vrátit do povědomí osud bratra, na kterého by se jinak neprávem zapomnělo. Dokázali jsme i odpovědět na otázky jeho potomků o jejich původu. I přes vyjasnění mnoha otázek však zůstává nadále několik otázek otevřených. 

Zdroje:

MZA fond G491, AHMP spisové značky D III 208/39 a D III 204/39, archiv VLČR, Encyklopedie města Brna

Pavel Roháč za lóži Quatuor Coronati na Orientu Praha