9. září 1873 Kozojedy – 17. ledna 1959 Praha

Prof. JUDr. Václav Hora byl profesorem občanského práva na české univerzitě v Praze. Vystudoval gymnázium v Plzni a práva na na UK v Praze. Od r. 1916 řádný profesor, v období první republiky vykonával funkci děkana. Podílel se na vytvoření jednotného právního řádu pro celé Československo. Autor odborných prací. Mistr lóže Národ v letech 1931 – 1933. Velmistr NVLČs 1938.