Lóže spadající pod Velikou Lóži České Republiky

Číslo lóže nevyjadřuje její stáří ani postavení v rámci obedience. Je to pouze pořadí, v jakém se stala součástí VLČR.

Lóže nesoucí původně čísla 11 (Kosmopolis), 14 (Libertas) a 18 (Humanizmus) sídlí
v Bratislavě a v roce 2009 se staly zakládajícími lóžemi Veliké Lóže Slovenska.

Lóže č. 9 Quatuor coronati je lóže se speciálním statutem. Je zaměřena na výzkum zednářské historie. Jejími členy se mohou stát pouze zednáři, kteří již jsou členy některé jiné lóže VLČR.