Jacques de Voragine podává o původu názvu Quatuor  Coronati tuto stručnou zprávu:

„Čtyři koru­novaní se jmenovali Severus, Severin, Carpophorus a Victorinus. Na příkaz císaře Diokleciána je tloukli okovanými tyčemi, až následovala jejich smrt. Po velmi dlouhou dobu nebyla jména těchto čtyř mučedníků známa a církev, která neznala jejich jména se rozhodla slavit jejich svátek ve stejný den pěti jinými mučedníky, kteří podstoupili mu­čení o dva roky později. Byli to Claudius, Castor, Symphorianus, Nisostratus a Simplicianus.

Těchto pět mučedníků byli sochaři, a jeli­kož odmítli vytesat pro Diokleciána modlu, zavřeli je v roce 287 zaživa do olověných sudů a vhodili do moře. Papež Melchiades tedy nařídil, aby na svátek těchto pěti mučedníků byli pod jménem Čtyři korunovaní (Quatuor Coronati) připomínáni i čtyři další mučedníci, jejichž jména nikdo neznal. A ačkoli pozdější pátrání jména těchto svatých vyjevilo, zvyk označovat je kolektivním jménem Čtyři korunovaní přetrval i nadále. Jejich svátek se slaví 8. listopadu.“

 (La Légende Dorée, Zlatá legenda, přel. Teodor de Wyzewa, 1925, str. 616-617)